LA
LLUNA
EN
VERS
FESTIVAL
D'ESTIU
2021

De Mallorca Literària

Edició 2022