LA
LLUNA
EN
VERS
FESTIVAL
D'ESTIU
2020

De Mallorca Literària

Edició 2021